FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến binh của Nhà vua: Odyssey

  ?ây là t?a game n?i ti?ng The King’s League: Odyssey n?i b?n s? cùng các chi?n binh d?ng c?m chinh ph?c các vùng ??t m?i, chi?n th?ng các gi?i ??u c?a Hoàng gia và gia nh?p ??i quân danh giá nh?t. ?ây là game b?ng ti?ng Anh, b?n s? c?n bi?t m?t s? th? khi b?t ??u ch?i: Game có 3 ch? ??: Normal (bình th??ng), hard (Khó) và Insane (C?c k? khó), b?n hãy cu?c phiêu l?u b?ng ch? ?? Normal ?? làm quen Recruit ?? b?t ??u tuy?n Anh hùng, game ban ??u cho phép b?n tuy?n m? t?i làng (Village) ?? anh hùng c?a b?n tr? nên hùng m?nh, b?n c?n luy?n t?p và nâng c?p. Tu? t?ng th? lo?i anh hùng, b?n có th? t?p trung rèn luy?n S?c m?nh (Strength), Stamina (S?c b?n, Máu), Intelligence (Phép thu?t), Agility (S? nhanh nh?y) Hãy cùng khám phá và chinh ph?c ? v? trí ??nh cao nhé! Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Kim c??ng c? ??iV??ng qu?c k?o ng?tB?n máy bay c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!  

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Phiêu lưu
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments