FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến Binh Không Gian

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?n phím space ?? ra ?òn t?n công. Có bao gi? b?n ??c m? tr? thành m?t ng??i anh hùng, tham gia các cu?c chi?n b?o v? trái ??t nh? nh?ng phim vi?n t??ng? Trong game Chi?n Binh Không Gian, b?n s? có c? h?i th?c hi?n ??c m? ?ó khi hóa thân vào m?t chi?n binh d?ng c?m th?c hi?n s? m?nh cao c? b?o v? trái ??t, tiêu di?t t?t c? nh?ng con robot ?ang nh?m nhe x?m chi?m ??a c?u ch?i game chi?n binh không gian V?i ?? h?a ??p và các màn ch?i c?c k? phong phú, game s? ??a b?n ??n v?i nh?ng cu?c chi?n ??y k?ch tính. B?n dùng phím m?i tên ?? di chuy?n, nút Space ?? t?n công, ?n các h?p quà ?? thêm máu và có c? h?i chi?n th?ng nhi?u h?n. Hãy cùng tr?i nghi?m game chi?n ??u ??nh cao này và ?em l?i vinh quang cho Trái ??t thân yêu! hình ?nh game chi?n binh không gian Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game Hành ??ng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? Cu?c chi?n xuyên th? k?CommandosTam Qu?c Chí

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments