FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến tranh xâm lược 2

Chi?n tranh xâm l??c 2 là t?a game ti?p theo game phòng th? pháo ?ài n?i ti?ng, game chi?n tranh xâm l??c. chi?n tranh xâm l??c 2 C?ng gi?ng nh? game Kingdom Rush, chi?n tranh xâm l??c 2 là game chi?n thu?t ??nh cao v?i nh?ng màn ch?i ???c thi?t k? c?c k? chau chu?t v? ?? h?a và âm thanh. C?ng nh? ph?n 1, b?n s? ti?p t?c ng?n ch?n các ??t t?n công liên t?c c?a k? thù xâm l?ng v?i 3 l??ng quân chi?n binh, cung th? và phù th?y. L?a ch?n khéo léo các chi?n binh c?ng nh? v? trí xây thành k?t h?p v?i tài khi?n t??ng ch?c ch?n s? ??a ??i quân c?a b?n v??t qua các th? thách ?? dành chi?n th?ng ? tr?n chi?n cu?i cùng: The Artifact game chi?n tranh xâm l??c 2 ch?i game chi?n tranh xâm l??c 2 Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Mario ?ào Vàng 2C? t??ngChi?c nón kì di?uNông tr?i vui v? 2  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments