FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến Tuyến Phòng Thủ 2

Ti?p theo ph?n 1 game Chi?n Tuy?n Phòng Th?, ph?n 2 ra m?t v?i nh?ng c?i thi?n hoàn toàn b?ng ?? h?a 3D ??p m?t và âm thanh c?c k? s?ng ??ng. Chi?n Tuy?n Phòng Th? 2 Nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng h? th?ng phòng th? b?ng các kh?u pháo và tháp canh ?? ch?ng l?i nh?ng binh ?oàn linh tinh nhu? và hi?u chi?n ?ang t?n công vùng ??t c?a b?n. Qua m?i màn ch?i, b?n có th? nâng c?p binh ?oàn c?a mình m?nh h?n ?? s?n sàng ??i phó v?i nh?ng lo?t t?n công d?n d?p c?a k? thù game Chi?n Tuy?n Phòng Th? 2 N?u b?n thích  th? lo?i game  Phòng th? pháo ?ài, thì nh?ng game nh? B?o v? làngPhòng th? chi?n l?yChi?n tr?n sinh t?n TD ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments