FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến tranh mặt cười

Cu?c chi?n gi?a các icon nhìn thì có v? ng? ngh?nh nh?ng không kém ph?n h?i h?p ?âu nhé! Game Phòng Th? là m?t trong nh?ng y?u t? chính c?a th? lo?i Game Chi?n Thu?t. B?o v? ??t lãnh ??a tr??c s? xâm l?ng c?a k? thù và quân ?oàn quái v?t ?ang t?n công t? nhi?u phía. B?n hãy tính toán và l?a ch?n v? trí dàn quân phù h?p ?? có th? ng?n ch?n ???c b??c ti?n c?a k? thù. Các b?n yêu thích th? lo?i Game Phòng Th? thì hãy nh?p cu?c ngay ?? b?t ??u công cu?c kháng chi?n ! Ch? d?n: Dùng 4 phím A, D, S, W ?? di chuy?n nhân v?t. Nh?p chu?t ?? b?n.  

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments