FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến trận sinh tồn TD

Chi?n ??u ?? sinh t?n! tr??c s? xâm l??c c?a k? thù, không còn con ???ng nào khác, b?n ph?i ti?n lên và chi?n ??u. Hãy b?y tr?n ?? tiêu di?t h?t l?c l??ng c?a ??ch, ch?n ??ng cu?c ti?n công c?a chúng. H??ng d?n Mua quân và b? trí l?c l??ng vào ??a hình m?t cách h?p lý ?? tiêu di?t k? thù, b?n c?ng có th? nâng c?p ?? t?ng s?c m?nh, ho?c bán ?i các l?c l??ng không c?n thi?t.

Thể loại: Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments