FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chim cánh cụt đánh golf

Vào m?t ngày ?ông n?ng ??p, chim cánh c?t ng?u h?ng mu?n ch?i golf trên tuy?t. V?y nên nàng cánh c?t ngh? ra m?t trò ch?i ??y thú v?, dùng g?y ?ánh golf ?? ??a nh?ng qu? tr?ng c?a mình v? nh?ng ? r?m m?t cách an toàn.
B?n hãy giúp cánh c?t m? th?c hi?n ???c mong mu?n này nhé. Nhi?m v? c?a b?n là giúp cánh c?t ??a nh?ng qu? tr?ng vào ? v?i ít l??t g?y ?ánh ra nh?t. Chú ý ??ng ?? tr?ng va ch?m làm v? tr?ng nhé!
Chim cánh c?t ?ánh golf
V?i nhi?u màn ch?i ??y th? thách, ?? h?a và nh?ng giai ?i?u d? th??ng, Chim cánh c?t ?ánh golf là m?t game s? giúp b?n có nh?ng phút giây th? giãn ??y d? ch?u!
Ch?i game chim cánh c?t ?ánh golf  

Thể loại: Thể thao, Trẻ em, Đánh Golf
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments