Thích game này? Nhấn
Bình luận


Chim điên

Tham gia Game “Chim ?iên” ?? t?n h??ng nh?ng gi? phút th? giãn tho?i mái nh?t. Giúp chú chim c?a chúng ta “phình to” b?ng cách ch?m và gi? trong m?t kho?ng th?i gian. ?? chim ?iên va ch?m v?i các chú chim b? nhi?m phóng x? khác s? giúp nh?ng chú chim ?ó tr? v? tr?ng thái bình th??ng.

Hãy chú ý gi? cho “Chim ?iên” càng to càng t?t, khi va ch?m v?i nh?ng chú chim nhi?m phóng x? hãy ng?ng tay n?u không mu?n “Chim ?iên” b? nh? l?i b?ng kích c? ban ??u. Game có nhi?u màn ch?i v?i nhi?u ??i th? khác nhau, hãy th? nghi?m ngay bây gi?.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

Chim ?iênChim ?iênChim ?iên

 

?ây là game b?n có th? ch?i ngay trên ?i?n tho?i c?m ?ng! B?n có th? vào game này trên ?i?n tho?i ?? ch?i ngay nhé!

 

Thể loại: Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game nhiều level, Game vui, Game điện thoại, Nổi bật
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này