FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chima đua xe vượt hầm tối

Trong m?t cu?c hành trình, Lego Chima ?ã b? l?c vào sào huy?t c?a m?t b?ng nhóm tr?m c??p. Vào ch?i game Chima v??t h?m t?i ?? giúp Chima thoát ra ???c kh?i ?ây tr??c khi b?n x?u phát hi?n ra s? có m?t c?a c?u ?y nhé! Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n Chima nh?y lên, tr??t xu?ng bên d??i hay chui vào gi?a m?i khi g?p nguy hi?m. Vì ch??ng ng?i v?t xu?t hi?n r?t b?t ng? cho nên mu?n c?u ???c Chima, b?n c?n ph?i th?t nhanh tay, nhanh m?t, ph?n x? và x? lý tình hu?ng th?t t?t. Cách ch?i: S? d?ng các phím arrow ?? ?i?u khi?n Chima nh?y lên, tr??t xu?ng và chui vào gi?a ?? tránh các ch??ng ng?i v?t. game lego chima ?ua xe B?n thích ch?i nh?ng trò m?o hi?m thu?c th? lo?i game ?ua xe b?n có th? th? ch?i thêm game ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích!  game lego chima ?ua xe v??t h?m N?u không m?i chuy?n s? tr? nên r?c r?i ??y! Sào huy?t c?a b?n chúng n?m ? d??i lòng ??t. Mu?n thoát ra ???c kh?i n?i ?ây, Chima s? ph?i v??t qua ???c m?t cái h?m r?t t?i t?m. Không nh?ng v?y, cái h?m này ?ã ???c b?n c??p dàn d?ng nh?ng ch??ng ng?i v?t r?t nguy hi?m. Do ?ó mà trong lúc này, Chima ?ang r?t c?n t?i s? giúp ?? c?a b?n.

Thể loại: Trẻ em, Đua xe
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments