FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chú ếch thông minh

Cách ch?i: S? d?ng chu?t ?? nh?y theo hàng ngang, d?c, không ???c nh?y lùi. Chú ?ch thông minh là m?t game trí tu? khá thú v?. Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n ?ch nh?y qua nh?ng lá bèo tây trên m?t h? theo nguyên t?c :  ?ch c?n nh?y qua t?t c? các lá v?i ?i?u ki?n ch? ???c nh?y theo hàng d?c, ngang và không ???c phép nh?y lùi. M?i m?t lá ?ch nh?y qua ???c s? bi?n m?t, và b?n s? ???c nâng c?p lên level m?i khi toàn b? bèo bi?n m?t. B?n ?ã s?n sàng cho các màn ch?i thú v? cùng v?i m?t chú ?ch xanh tinh ngh?ch? Hãy giúp chú hoàn thành nh?ng th? thách hóc búa nhé ! Chú ?ch thông minh

Thể loại: Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments