FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chú Khỉ Buồn 17

- S? d?ng chu?t ?? thao tác.
Tên nhà vua ??c ác ?ã gi?u ?i nh?ng món ?? ch?i c?a chú trong cung ?i?n c?a h?n. Hãy giúp kh? con tìm l?i s? ?? ch?i qua cu?c phiêu l?u ??y thú v? c?a serie Chú kh? bu?n n?i ti?ng!
Nhi?m v? c?a b?n là hãy thu th?p nh?ng v?t d?ng nh? l? th?y tinh, ??ng xu, nh?ng trái nho d?i hãy nh?ng chi?c chìa khóa… ?? t?ng b??c ti?n vào toàn lâu ?ài, tránh ???c s? canh gác nghiêm ng?t c?a nh?ng tên lính và tìm ???c nh?ng món ?? ch?i nhé
game chú kh? bu?n 17
ch?i game chú kh? bu?n 17 Hãy s? d?ng óc suy lu?n và tài phán ?oán c?a mình ?? tìm nh?ng món ?? ch?i cho chú kh? ?? giúp chú n? l?i n? c??i th?t r?ng r? nhé!

Thể loại: Bạn gái, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments