FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chú Khỉ Buồn 19

Ti?p t?c serie game Chú kh? bu?n ???c c?c k? nhi?u ng??i yêu thích v?i chú kh? con ?áng yêu và h?n nhiên, game  Chú Kh? Bu?n 19 s? có hàng lo?t nhi?m v? mini m?i ?? giúp chú kh? con vui v? tr? l?i.
Nhi?m v? c?a b?n là b?ng cách t??ng tác v?i các ?? v?t có trong game, b?n hãy làm kh? con vui v? tr? l?i, ?áp ?ng mong mu?n c?a chú. ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i chú ý quan sát, không ???c b? l? các chi ti?t dù là nh? nh?t.
Chú Kh? Bu?n 19
Tr??c khi b?t ??u, b?n hãy ch?n cho kh? con m?t chi?c m? mà chú yêu thích nh?t nhé! Chúc b?n th? giãn cùng v?i nh?ng ni?m vui nho nh? c?a kh? con!
Game Chú Kh? Bu?n 19

Thể loại: Game vui, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments