FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chú Mực Dũng Cảm

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n. Chú m?c trong game ?ang c?n ??n s? giúp ?? c?a b?n ?? tr?n thoát kh?i th? l?c ngoài hành tinh cùng gia ?ình. Nhi?m v? c?a b?n trong game Chú M?c D?ng C?m là hãy tìm ???ng tr?n thoát ra ngoài và gi?i c?u nh?ng thành viên trong gia ?ình mình kh?i nh?ng ng??i ngoài hành tinh. B?n ph?i th?t nhanh chóng vì n?u không có th? chính b?n và gia ?ình b?n s? là nh?ng v?t thí nghi?m cho chúng. Hãy th?t th?n tr?ng và t?p trung trong t?ng b??c di chuy?n ?? có th? tr?n thoát b?n nhé! game chú m?c d?ng c?m   ch?i game chú m?c d?ng c?m M?t s? game nhi?u level khác c?ng không kém ph?n thú v? nh? : M?a k?o ng?tChim ?iênN??c C?a Tôi ?âu – Where is my water?  

Thể loại: Game nhiều level, Hành động, Phiêu lưu, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments