FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chuột con tìm phomat

Nh?ng mi?ng phomat th?m ngon to? h??ng bay vào t?n hang c?a chu?t con. Không th? c??ng l?i, chú ch?y theo và th?t là may m?n, ch? khám phá ra r?t nhi?u phomat r?i quanh nhà. Th?t tuy?t, mình ph?i l?y v? ?? m? ti?c cho c? nhà m?i ???c!
Chu?t con tìm phomat
Hãy giúp chú chu?t con trên ???ng chinh ph?c nh?ng chi?c bánh phomat b?ng cách di chuy?n nh?ng chi?c h?p g?, t?o ???ng ?i thu?n l?i nh?t ??n chi?c bánh phomat th?m ngon.
Game có nhi?u level, m?i màn ch?i là nh?ng th? thách khác nhau v?i nh?ng c?m b?y luôn luôn rình r?p và ?e d?a chu?t con. B?n hãy suy lu?n h?p lý ?? giúp chu?t con v??t qua các màn ch?i và mang v? th?t nhi?u phomat nhé! N?u c?n g?i ý b?n có th? xem thêm chi?c TV phía trên ?? bi?t cách gi?i ??.
game chu?t con tìm phomat

Thể loại: Game vui, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments