FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cô bé tốt bụng

S? d?ng chu?t ?? nh?t ??. Kathy là m?t cô bé t?t b?ng luôn s?n sàng giúp ?? m?i ng??i khi cô nhìn th?y. Trên ???ng ?i ch?i v? cô có tình c? g?p nh?ng ng??i ?ang khó kh?n trên ???ng mà không ng?i khó kh?n ,m?t m?i. B?n hãy cùng ch?i game Cô bé t?t b?ng ?? bi?t cô bé Kathy giúp ?? m?i ng??i nh? th? nào nhé! Cô bé t?t b?ng Nhi?m v? c?a b?n trong game này là ?i?u khi?n giúp Kathy hoàn t?t các công vi?c .Game có nhi?u vòng, m?i vòng t??ng ?ng v?i 1 tình hu?ng khác nhau, ví d? có lúc Kathy ph?i giúp ông c? nh?t ti?n và ví b? r?i, d?t ông qua ???ng hay giúp bà c? dành l?i chi?c gi? ?? t? chú chó ngh?ch ng?m; l?p ??t ?ng n??c t??i cho nh?ng bông hoa t??i th?m,… Game cô bé t?t b?ng ?? chi?n th?ng game  Cô bé t?t b?ng này b?n ph?i khéo léo, t? m? và có kh? n?ng quan sát tinh t??ng, suy lu?n k?t n?i v?n ?? logic. Cùng Kathy giúp ?? ???c nhi?u ng??i nhé!

Thể loại: Bạn gái, Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments