FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cờ Caro 3D

C? Caro có l? là m?t trò ch?i r?t quen thu?c ??i v?i các b?n h?c sinh, sinh viên v?i nh?ng gi? gi?i lao ??y thú v? c?a tu?i h?c trò C? Caro 3D s? ??a b?n tr? l?i ký ?c ??y v?i phiên b?n 3D c?c ??p. game caro 3d C?ng gi?ng game C? Carô, b?n có quy?n ???c l?a ch?n quân tr?ng ho?c ?en ?? ra quân. M?i m?t ô trên bàn c? t??ng ?ng v?i m?t n??c ?i, nhi?m v? c?a b?n là giành 5 n??c liên ti?p tr??c ??i ph??ng mà không b? ch?n b?i 2 ??u trên d??i. Game tuy có l?i ch?i ??n gi?n nh?ng không d? ?? chi?n th?ng vì game c? caro 3d ???c l?p trình dành cho nh?ng ng??i ch?i c? ? m?c ?? khó. caro3d1    
T?i trang C? Caro v? ?i?n tho?i

C? Caro

C? Caro trò ch?i trí tu? dân gian g?n bó v?i tu?i th? c?a bi?t bao nhiêu ng??i nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n...
( l??t t?i: 37096 ) | T?i game v?


Thể loại: Cờ, Game hay, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments