FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cờ Caro

C? Caro  là m?t th? lo?i game ??u trí quen thu?c v?i t?t c? nh?ng ai ?ã t?ng c?p sách t?i tr??ng. Ch? c?n b? ra m?t t? gi?y và k? ngang k? d?c, v?y là b?n ?ã có nh?ng ván c? ??y thú v? v?i b?n bè c?a mình. Hãy cùng quay tr? l?i nh?ng ngày tháng ?ó v?i game C? Caro và cùng v?i b?n bè m?t l?n n?a có nh?ng phút giây gi?i trí ??y trí tu? nhé! Game so tài caro Trò ch?i thi?t k? g?m hai ch? ?? cho b?n l?a ch?n, ho?c ch?i m?t mình v?i máy, ho?c r? thêm b?n cùng thi tài ?? t?ng s? h?p d?n. Kí hi?u trong game là ch? X và O, b?n c?n có 5 n??c ?i liên ti?p th?ng hàng không b? ch?n hai ??u ?? dành chi?n th?ng. B?n có th? ch?i v?i m?t ng??i khác So tài caro
T?i trang C? Caro v? ?i?n tho?i

C? Caro

C? Caro trò ch?i trí tu? dân gian g?n bó v?i tu?i th? c?a bi?t bao nhiêu ng??i nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n...
( l??t t?i: 37096 ) | T?i game v?
 

Thể loại: 2 người chơi, Cờ, Game hay, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments