FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cơ Thủ Vô Địch

Bi-a t? lâu ?ã tr? thành trò gi?i trí yêu thích c?a các b?n tr? do l?i ch?i thú v? và tính c?ng ??ng cao, khi b?n luôn có th? r? nh?ng ng??i b?n c?a mình ?? ?i làm vài ván c? m?i khi r?nh r?i.
game c? th? vô ??ch
Trong game C? th? vô ??ch, b?n s? ???c tham gia vào nhi?u màn ch?i, m?i màn ch?i s? là m?t th? thách khác nhau. Có 3 lo?i bi: bi cái, bi màu ?? và bi ?ánh s?, tùy theo các màn ch?i, b?n s? ph?i ?ánh h? các viên bi màu ?? hay các viên bi s?.
ch?i game c? th? vô ??ch
?ây chính là c? h?i tuy?t v?i ?? b?n có th? th?c hành và tr? thành m?t tay c? chuyên nghi?p ?? có th? ??i ??u v?i các ??i th? th?t trên toàn th? gi?i qua các game nh? Ch?i bi-a online

Thể loại: Bi-a, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments