FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cờ Tỷ Phú Doremon

Trong game C? T? Phú Doremon, b?n s? g?p l?i nh?ng nhân v?t ?áng yêu trong b? truy?n tranh Doremon n?i ti?ng, chàng mèo ú ?ôremon v?i chi?c túi th?n k?, Nobita h?u ??u và b? m? Nobita. C? nhà s? quây qu?n bên nhau ?? cùng phiêu l?u v?i game C? T? Phú Doremon.
game c? t? phú doraemon
?ây s? là m?t chuy?n phiêu l?u th?c s? và m?i ng??i s? quay vòng ?? tính l??t ?i, t? ?i?m xu?t phát ??n v?ch ?ích, ai v? ?ích ??u tiên s? là ng??i giành chi?n th?ng.
Trên bàn c? s? có r?t nhi?u ô là ch??ng ng?i v?t nh? Lùi l?i 1 b??c, Ph?i d?ng l?i, ?i ti?p n?u ?? ?úng ô 1,3, 5 (ô danh ca Chaien ch?ng h?n0 ho?c 2,4,6, tr? l?i búp bê nói th?t.
T?t c? s? t?o nên m?t cu?c phiêu l?u k? thú v?i c? nhà.
Game có th? ch?i cùng 1 ng??i, 2 ng??i ho?c 3 ng??i n?a, càng ?ông s? càng vui, các cu?c ?ua s? càng k?ch tính.
Hãy r? b?n bè, anh ch? em b?n cùng ch?i trò này xem ai là ng??i chi?n th?ng nhé!
?? xúc x?c b?m vào qu? chuông ?? quay s?, màn hình ? gi?a s? thông báo cho b?n các tình hu?ng g?p ph?i trong trò ch?i!
ch?i game c? t? phú doraemon

Thể loại: 2 người chơi, Bạn gái, Cờ, Game vui, Nhiều người chơi, Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments