FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cờ vua 3D

C? vua là m?t trong nh?ng trò ch?i ph? bi?n nh?t th? gi?i v?i hàng tri?u ng??i t?i nhà riêng, trong câu l?c b?, tr?c tuy?n, t? xa và trong các gi?i ??u.Luy?n game xin gi?i thiê? v?i các b?n phiên b?n C? vua 3D v?i giao di?n r?t ??p. B?n có th? ch?n 3 trình ??: Beginner - B?t ??u, ch? y?u ?? h?c ch?i, Casual - Ch?i hàng ngày, là m?c ?? bình th??ng và Advanced - Khó.
3dchess(1)
Game c? vua ?em l?i cho b?n kh? n?ng t? duy t?t, rèn luy?n trí óc nh?y bén vì b?n s? liên t?c ???c th? thách trong t?ng tình hu?ng. ?ó chính là lý do c? vua là m?t trong nh?ng trò ch?i trí tu? ph? bi?n nh?t th? gi?i.
B?n c?ng có th? ch?i c? vua phiên b?n  2d t?i ?ây ho?c phiên b?n ??u v?i ng??i th?t t? kh?p n?i trên th? gi?i v?i game C? vua 2 ng??i ch?i
B?n c?ng có th? t?i trò ch?i ?ánh c? v? ?i?n tho?i  
C? Th? Online 1.0.4 - Th? Gi?i Game C? Trí Tu? Vi?t
Cùng th? s?c các c? th? ? ??ng c?p qu?c t? ??y gay c?n....


Thể loại: Cờ, Game hay, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments