FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cô gái robot

Xem h??ng d?n trong game B?n ?o?ng vai là m?t ng??i máy xinh ??p va? ma?nh me? cu?ng v??i nh??ng khâ?u su?ng hê?t s??c chuyên nghiêp. Trong game na?y se? co? nh??ng  nhi?m v? khó kh?n nguy hi?m?o?i ho?i ba?n hê?t s??c nhanh tay va? quyê?t ?oa?n. Se? co? nh??ng ng???i xâ?u muô?n ha?m ha?i ba?n ,vi? thê? ba?n ha?y ti?n lên và tiêu di?t h?t k? thù, hoàn thành nhi?m v? th?t nhanh chóng nhe?!. Ngoa?i ra: Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game online khác nh? game  B?n Tr?ng Kh?ng Long , Line 98, ?ào vàng  , Mario ?n n?m, ??t kích – Counter strike ?ê?u la? nh??ng game kiê?n ba?n co? nh??ng tra?i nghiê?m thu? vi? l??m ?â?y!

Thể loại: Bạn gái, Bắn súng, Hành động, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments