FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Commando 2

Ti?p n?i dòng game Comando n?i ti?ng, Comando 2 ch?c ch?n h?p d?n b?n không ch? b?i hình ?nh ??p mà còn nh?ng tình hu?ng nguy hi?m ngh?t th?... K? ??ch r?t ?ông, chúng ???c trang b? ??y ?? v? khí m?nh nh?t th? gi?i, hãy ti?p c?n và tiêu di?t nhanh - g?n t?ng k? m?t. Chúc b?n hoàn thành s? m?nh! ?i?u khi?n: T?n công b?ng click chu?t trái, Ch?y sang trái, ph?i Ng?i xu?ng, né tránh Nh?y lên ??i v? khí
T?i trang Rambo Lùn v? ?i?n tho?i

Rambo Lùn

Rambo Lùn cho ?i?n tho?i Android dòng game hành ??ng nh?p vai v?i ?? h?a cùng âm thanh c?c kh?ng, các game th? là fan c?a game hành ??ng, b?n súng không th? b? qua
( l??t t?i: 55447 ) | T?i game Rambo lùn v?
 

Thể loại: Hành động, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments