FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cún con trượt tuyết

Trong game c?c k? d? th??ng này, b?n s? ???c ??n m?t vùng núi ??y tuy?t tr?ng và giúp chú cún con tr??t tuy?t t? trên ??nh núi ?? thu th?p nh?ng ph?n quà ??y h?p d?n trên ???ng ?i.
Cún con tr??t tuy?t
B?n có th? ch?n cho mình m?t nhân v?t yêu thích nh?t nh? chú cún Coconut v?i b? lông tr?ng mu?t, Sugar v?i khuôn m?t ng? ngh?nh, hài h??c, Honey v?i lông vàng ??m nh? m?t ong, Licorice l?nh lùng v?i m?t xanh lông ?en tuy?n
V?i ?? h?a nhân v?t có tính ho?t hình cao, d? th??ng, âm thanh s?ng ??ng, cách ch?i thú v?, game s? ?em l?i cho b?n nh?ng giây phút th? giãn và gi?i trí th?t ?áng nh?!
Game cún con tr??t tuy?t

Thể loại: 2 người chơi, Thể thao, Trẻ em, Trượt tuyết
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments