FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cung thủ

Cung th? là binh ?oàn không th? thi?u trong l?c l??ng quân ??i gìn gi? bình yên cho các v??ng qu?c. Là m?t chi?n s?, b?n hãy tham gia binh ?oàn cùng t?p luy?n và chi?n ??u b?o v? v??ng qu?c. Dùng chu?t ?? ?i?u khi?n cung và b?n Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4.

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments