Thích game này? Nhấn
Bình luận


Cuộc chiến bàn cờ

M?t trò ch?i chi?n thu?t theo phong cách c? c? ?i?n, hãy di chuy?n ba vòng tròn c?a b?n v? v? trí ban ??u c?a ??i ph??ng, bên nào di chuy?n ??n v? trí c?a ??i ph??ng s?m nh?t thì s? chi?n th?ng.
Cu?c chi?n bàn c? mô ph?ng cu?c chi?n xâm chi?m lãnh th?, các viên c? s? ???c ?i b?ng cách nh?y vào ô ??i x?ng v?i ô c? d?c trên ???ng ?i. Các màn ch?i sau s? càng khó h?n do các n??c ?i gi?i h?n h?n.

Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game  Trí tu? ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? Khu V??n Trên MâySolitaireXây d?ng V??ng qu?c – Protector

Bình lu?n d??i ?ây ?? cho Luy?n game bi?t b?n ?ánh b?i ??i th? trong bao nhiêu n??c ?i nhé!

 

Cu?c chi?n bàn c?Cu?c chi?n bàn c?Cu?c chi?n bàn c?

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

B?n hãy dùng m?t ?ng d?ng ??c QR code ??c mã d??i ?ây ?? ch?i game này trên ?i?n tho?i nhé!

cuochienbancoqr

 

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Cờ, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này