FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc chiến hoàng gia

Dùng chu?t ?? khoanh vùng ch?n lính. Nh?n chu?t trái ?? di chuy?n và t?n công. Cu?c chi?n hoàng gia là m?t game chi?n tranh m?i v?i l?i ch?i và h? th?ng item v??t tr?i. Trong game này, b?n s? vào vai m?t v? t??ng quân tài ba trong tri?u ?ình, cùng vua ch? huy binh lính tiêu di?t quân thù xâm l??c, trong ?ó có l? Zombie c?c k? nguy hi?m. Cu?c chi?n hoàng gia B?n càng h? g?c ???c nhi?u tên lính thì s? ti?n th??ng càng nhi?u. Sau m?i nhi?m v?, b?n có th? mua thêm binh lính, hay các lo?i v? khí m?i ?u vi?t h?n ?? ??i phó v?i gi?c. Hi?u rõ s?c m?nh c?a t?ng lo?i quân, cung th?, pháp s? hay các võ s? và khéo léo trong t?ng n??c ?i là chìa khóa ?? b?n b?o v? v??ng qu?c và chi?n th?ng các k? thù! game cu?c chi?n hoàng gia   Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game Hành ??ng nh? game B?n máy bayRambo Lùn 3Dragon Ball Z Quy?t ??u c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments