FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc Chiến Nông Trại

- S? d?ng chu?t ?? thao tác.
Cu?c Chi?n Nông Tr?i là game nông tr?i v?i nhi?u màn ch?i c?c k? thú v?, b?n có th? ch?n ch?i solo ho?c ??u v?i máy.
Nhi?m v? c?a b?n trong game Cu?c Chi?n Nông Tr?i  là  tích vào 3 ho?c nhi?u rau, c? , qu? gi?ng ?? tri?t tiêu h?t nông s?n ngày m?t sinh tr??ng quá nhanh, làm kho ch?a nông s?n c?a b?n ch?t ních.
game cu?c chi?n nông tr?i
Khác v?i game nông tr?i khác là b?n ko c?n tr?ng mà b?n c?n t?p chung tri?t tiêu l??ng th?c 1 cách nhanh chóng. Ti?n Th??ng và ph?n th??ng càng nhi?u n?u nh? b?n và cùng các con v?t trong nông tr?i  tiêu di?t l??ng th?c  nhanh h?n so m?c ?? t?ng tr??ng c?a chúng.
ch?i game cu?c chi?n nông tr?i
Game Cu?c Chi?n Nông Tr?i s? giúp b?n  rèn cho b?n s? nhanh nh?y c? m?t và luy?n ?ng bi?n nhanh. Trong game s? có ph?n h??ng d?n c? th?. Hãy th? s?c nhé!

Thể loại: Game hay, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments