FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc tấn công của loài chuột

Cu?c t?n công c?a loài chu?t là m?t game c?c vui nh?n khi mà b?n s? ph?i ??i m?t v?i s? t?n công c?a m?t t?p ?oàn chu?t l?n chu?t bé trong ngôi nhà thân yêu c?a mình.
B?n s? chi?n ??u b?ng bom khói ??c, canh ch?nh ph??ng h??ng th?t chu?n xác, r?i b?n bom khói vào chúng ?? tiêu di?t.
V?i nhi?u màn ch?i h?p d?n và ??y th? thách, b?n s? ph?i ??i m?t v?i nhi?u khó kh?n h?n qua t?ng màn ch?i. L? chu?t s? càng tinh ranh h?n, ?n n?p khéo léo h?n, do ?ó b?n c?n th?t s? nhanh tay và suy ?oán h?p lý ?? lo?i b? chúng.
Cu?c t?n công c?a loài chu?t
Hãy dành chi?n th?ng v?i game vui nh?n nh?ng c?ng ??y th? thách trí tu? này và ??a ngôi nhà c?a b?n tr? nên s?ch ??p bình yên tr? l?i.
game cu?c t?n công c?a loài chu?t

Thể loại: Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments