FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc tẩu thoát của Ninja

- S? d?ng phím m?i tên lên ?? nh?y. - Nh?n phím space ?? t?n công.
Nh?ng v? anh hùng Ninja ?ã tr? thành nh?ng câu chuy?n huy?n tho?i c?a ??t n??c M?t tr?i m?c. Trong Game Cu?c t?u thoát c?a Ninja, b?n s? trong vai anh chàng Ninja b? truy quét, nhi?m v? c?a b?n là ch?y th?t nhanh và s? d?ng thu?t khinh công c?a mình v??t qua m?i ch??ng ng?i v?t, c?ng nh? võ thu?t, phi tiêu ?? tiêu di?t nh?ng tên lính c?n ???ng
game cu?c t?u thoát c?a ninja 2
ch?i game cu?c t?u thoát c?a ninja 2  

Thể loại: Hành động
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments