FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc chiến trong hẻm núi

Cu?c chi?n ch?ng chi?n tranh, ch?ng kh?ng b? là s? m?ng c?a nhân lo?i yêu chu?ng hòa bình. Hi?n nay m?t l?c l??ng quân ??i nguy hi?m ?ang ng?m ng?m ho?t ??ng trong các h?m núi, chu?n b? chi?n tranh th? gi?i. S? m?nh c?a b?n là truy tìm và tiêu di?t nh?ng ??i quân này, ?em l?i s? bình yên cho nhân dân. Ch? d?n: Bay lên, xu?ng, trái, ph?i ??i v? khí Game h?i  n?ng, b?n vui lòng ch? chút. Ngoài ra, các trò ch?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game B?n súng này ??y.

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments