Thích game này? Nhấn
Bình luận


Cướp biển Caribe

B?n là th? l?nh c?a Tàu Ng?c Trai ?en, hãy b?n pháo ?? tiêu di?t các h?m ??i khác, và dành kho báu, l?u ý có nhi?u bàn ch?i khác nhau, c?n ?? ý s?c gió và các v?n c?n tr??c khi b?n, ai b?n trúng tàu ??i ph??ng 3 l?n thì s? chi?n th?ng.

Trên n?n nh?c hoành tráng hào hùng, nh?ng tr?n ??u pháo s? ??a b?n tr? l?i l?ch s? th?i trung c? v?i nh?ng tên c??p bi?n là ông vua c?a bi?n kh?i. ?? h?a r?t ??p và ??c ?áo c?ng là ?i?m nh?n c?a game này, khi mà m?i chi ti?t c?a game ??u có th? t??ng tác m?t cách s?ng ??ng
Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

cuopbien

C??p bi?n CaribeC??p bi?n CaribeC??p bi?n Caribe
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này