FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đại chiến Người Que Huyền Thoại

Dùng các phím arrow ?? di chuy?n, phím A ?? ?ánh S ?? tung tuy?t chiêu ??i chi?n Ng??i Que Huy?n Tho?i là game ??i kháng c?c ??p v?i các màn PK ??y h?p d?n, các ch??ng phép và các pha hành ??ng không kém gì các phim ki?m hi?p H?ng Kông.game ng??i que huy?n tho?i combat Trong game này, b?n s? ph?i v??t qua các màn ch?i v?i các l?a ch?n nh?: 1 ??u 1, 1 ??u 3 (4 waves) hay 1 ??u 5 (6 waves). Và ??c bi?t, b?n có th? ch?n ??u v?i b?n mình v?i ch? ?? 2 ng??i ch?i (2 players). V??t qua các màn ch?i ban ??u, b?n s? m? khóa các màn ch?i v?i ?? khó cao h?n. B?n hãy ch?n nhân v?t yêu thích c?a mình và linh ho?t s? d?ng các ?òn ?ánh, ch??ng k?t h?p v?i di chuy?n và bay nh?y ?? chi?n th?ng ??i ph??ng. V?i âm thanh c?c k? chân th?c và l?i ch?i sinh ??ng, h?p d?n, ??i chi?n ng??i que huy?n tho?i s? ?em l?i cho b?n nh?ng màn chi?n ??u v?i ??y c?m xúc và k?ch tính.     ch?i game ng??i que huy?n tho?i combat N?u b?n thích th? lo?i game Hành ??ng, thì nh?ng game nh? B?n máy bayRambo Lùn 3Dragon Ball Z Quy?t ??u ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.  

Thể loại: 2 người chơi, Hành động, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments