FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đại dịch Zombie

??i d?ch zombie s? ??a b?n t?i m?t thành ph? ch?t n?i l? zombie hoành hành kh?p n?i. B?n s? trong vai nh?ng ng??i s?ng sót còn l?i và là ni?m hy v?ng cu?i cùa ng??i dân n?i ?ây. Hãy ??ng d?y, c?m g?y ?ánh b?i l? zombie và thu nh?t nh?ng v? khí, ??n d??c và v?t ph?m khác mà chúng ?ánh r?i ?? có th? ti?p t?c cu?c hành trình ?em l?i thanh bình cho thành ph?. V?i nh?ng hình ?nh và âm thanh rùng r?n, b?n s? b??c vào m?t th? gi?i v?i nh?ng màn b?n súng ngh?t th?, ??y k?ch tính không kém gì nh?ng b? phim hành ??ng Game ??i d?ch zombie Hãy ?em l?i hy v?ng, s? s?ng và s? bình yên tr? l?i v?i thành ph? v?n xinh ??p và thanh bình c?a b?n! Ch?i game ??i d?ch zombie Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê ch?i game online, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? Pikachu,  game B?n súng, game ?ua xe, Plants vs Zombies s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Bắn súng, Hành động
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments