FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đại chiến thế giới

N?m 2050, ??i chi?n Th? gi?i m?t l?n n?a s? n? ra. V?i vai trò là m?t v? t??ng ch? huy tài ba, b?n hãy xây d?ng quân ??i c?a mình th?t hùng m?nh. Ch? d?n: B?n ph?i mua quân, nâng c?p l?c l??ng, trang thi?t b?, chi?n ??u tiêu di?t ??i ph??ng. Trong m?i màn ch?i, b?n ph?i cân ??i l?c l??ng, ?i?u khi?n quân ?? tiêu di?t k? thù. S? có nhi?u ?i?u thú v? cho b?n khám phá trong game. (B?n c?n cài Flash player version 9 ?? ch?i game và ch?i ? ch? ?? Màn hình r?ng)

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments