FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đại chiến thế giới 3

Ngu?n tài nguyên ?ã c?n ki?t, không còn con ???ng nào khác ngoài chi?n tranh ?? tranh dành nó. B?n ph?i xây d?ng c?n c? và l?c l??ng c?a mình ?? s?c m?nh ?? tiêu di?t k? thù... Ch? d?n: Dùng chu?t ?? ?i?u khi?n và xây d?ng c?n c?, l?c l??ng các phím quan sát b?n ??.  

Thể loại: Chiến lược, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments