FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đánh Bài Phỏm Với One Piece

Ph?m là m?t trò ch?i ?ánh bài n?i ti?ng và th??ng ???c ch?i gi?a b?n bè trong th?i gian r?nh. ?ánh Ph?m cùng One Piece s? h?i khác v?i ph?m truy?n th?ng, b?n s? ?ánh bài v?i m?t nhân v?t ho?t hình n?i ti?ng trong one Piece. ch?i game ?ánh bài ph?m v?i one piece Ng??i ch?i s? ???c chia 10 quân bài, b?n có th? ?n quân bài c?a ??i ph??ng ho?c b?c bài ?? t?o ra 1 s?nh ??ng ch?t ho?c m?t b? 3 tr? lên (?ánh d?u vòng tròn). Sau khi ?n bài, b?n ph?i tr? l?i 1 lá b?n không s? d?ng trong bài c?a b?n. C? l?n l??t nh? th? cho t?i khi b?n ho?c One Piece trình bài. Xét theo b? và s?nh, ai l?n h?n thì ng??i ?ó th?ng. N?u b?n quan tâm ??n game ?ánh bài, b?n có th? t?i v? cho ?i?n tho?i game ?ánh bài ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
iOnline 320 - Ch?i Bài ??m Ch?t Dân Gian
H? tr? t?t các dòng máy, ch?i Bài c?c ch?t và cùng Hot Girl nh?n nhi?u quà h?p d?n....


Thể loại: Game hay, Game đánh bài, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments