FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đánh Bài Pokemon

Trong trò ch?i này b?n s? tham gia cùng 3 ng??i ch?i khác là máy tính và ???c phát bài ng?u nhiên. Khi 1 trong các ng??i ch?i ra bài thì l?n l??t nh?ng ng??i khác c?ng ra theo th? t? ng??c chi?u kim ??ng h?, ng??i ch?i s? ph?i ?? l?i nh?ng quân bài có kh? n?ng t?o nên b? 3 ?? ?n quân bài mà ng??i khác m?i ?ánh ra. C? th? ai có nhi?u b? trùng nhau nh?t là th?ng.
game ?anh bài pokemon
Trong game này, b?n c?ng s? g?p l?i r?t nhi?u nhân v?t n?i ti?ng trong phim ho?t hình Pokemon. ?ây là nh?ng con thú d? th??ng nh?ng l?i có s?c m?nh siêu vi?t. Hãy t?o cho mình nh?ng c?p quân trùng nhau nhi?u nh?t ?? giành chi?n th?ng nhé!
ch?i game ?anh bài pokemon

Thể loại: Game đánh bài, Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments