FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đánh thức mỹ nhân

Hãy giúp hoàng t? chinh ph?c trái tim c?a nh?ng nàng công chúa xinh ??p, c?u h? kh?i l?i nguy?n chìm sâu vào gi?c ng? dài c?a m? phù th?y ác ??c nhé !
Nhi?m v? c?a b?n trong game này là tính toán ???ng ?i c?a viên ??n sao cho chúng ??n ?úng m?c tiêu là gi??ng c?a công chúa và ?ánh th?c nàng. 
?ánh th?c m? nhân
M?i m? nhân ???c ??t ? nhi?u khu v?c khác nhau trong lâu ?ài, ???c ng?n cách b?i nh?ng vách ?á, nh?ng c?m b?y nguy hi?m, ?ôi lúc ??i bác không có hi?u qu? bu?c b?n ph?i nh? s? tr? giúp t? các v? khí khác nh? l?a, n??c…
Game ?ánh th?c m? nhân
?ánh th?c m? nhân s? ?em l?i cho b?n nh?ng s?c màu c?a câu chuy?n c? tích n?i ti?ng th? gi?i: Nàng công chúa ng? trong r?ng. Nay b?n s? có c? h?i ?ánh th?c không ch? m?t mà r?t nhi?u nàng công chúa xinh ??p. Hãy v?n d?ng trí tu? c?a mình ?? v??t qua các màn ch?i ??y th? thách này nhé!

Thể loại: Game nhiều level, Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments