FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đánh Thức Thỏ Trắng

H??ng d?n ch?i Game ?ánh th?c th? tr?ng


S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n. Phím space ?? nh?y.

Gi?i thi?u v? Game ?ánh th?c th? tr?ng

Th? tr?ng và b?n là ?ôi b?n thân trong m?t khu r?ng xinh ??p, th? r?t ?áng yêu và hi?n lành, tuy nhiên tính cách c?a nó r?t l? ?ãng, hay ng? quên.
Trong game này, b?n có nhi?m v? ?i?u khi?n chú nhím màu tím tinh ngh?ch, d? th??ng di chuy?n linh ho?t qua nh?ng ??a hình b?c thang cao, ti?n ??n n?i th? ?ang ng? và th?c chú d?y. ?ánh th?c th? tr?ng
D?c ???ng ?i, b?n hãy c? g?ng thu nh?t nh?ng ngôi sao vàng l?p lánh ?? tích l?y thêm ?i?m th??ng ??ng th?i b? sung n?ng l??ng cho nhím thêm kh?e m?nh ?? v??t ???ng dài.game ?ánh th?c th? tr?ng
Trò ch?i này có giao di?n ?? h?a màu s?c t??i vui, sinh ??ng v?i hình ?nh nh?ng con v?t ng? ngh?nh. Game có cách ch?i ??n gi?n phù h?p v?i các b?n nh?;  ?ây th?c s? là m?t ph?n th??ng tuy?t v?i cho các bé gi?i trí sau 1 tu?n h?c t?p m?t m?i c?ng th?ng.

Thể loại: Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments