FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đảo Giấu Vàng

- S? d?ng các phím m?i tên trái ph?i ?? di chuy?n. - Nh?n phím space ?? b?n ??n. Game ??o gi?u vàng s? ??a b?n ??n v?i nh?ng cu?c chi?n th?c s? c?a nh?ng tên c??p bi?n tr? danh. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i trong game là ??a thuy?n c?a mình ??n ??o gi?u vàng th?t nhanh ?? l?y ???c kho báu v?i ??y nh?ng vàng b?c châu báu quý giá, ??ng th?i tiêu di?t thuy?n c?a nh?ng tên h?i t?c ??i ??ch. S? d?ng m?i tên liên t?c ph?i trái ?? thuy?n ?i ???c th?t nhanh.  game ??o gi?u vàng Bên c?nh ?ó, v??t qua m?i màn ch?i, ng??i ch?i s? có c? h?i nâng c?p h? th?ng v? khí, thuy?n… cho chính mình ?? có th? chi?n th?ng ???c b?n h?i t?c và là ch? nhân c?a nh?ng kho báu tuy?t ??nh! ch?i game ??o gi?u vàng Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i Game phiêu l?u] , thì ch?c ch?n nh?ng game nh? V??t ng?cCu?c phiêu l?u c?a ZeldaBão táp sa m?c s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments