FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đảo sao

S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n. Trong game ??o sao, b?n s? ???c ??a ??n m?t hòn ??o ??y nh?ng ngôi sao r?c r? s?c màu. B?n s? vào vai m?t nhân v?t có ngo?i hình ng? ngh?nh tròn xoe có n? c??i r?ng r? v?i mong ??c hái th?t nhi?u nh?ng ngôi sao trên hòn ??o k? di?u này. B?n hãy giúp c?u hoàn thành ???c ??c m? c?a mình nhé. ??o sao Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n hình m?t c??i di chuy?n linh ho?t gi?a các cung ???ng, nh?y cao ?? hái sao, hay ?ánh b?i nh?ng con quái v?t, thông minh m??n s?c gió ?? bay lên ch? cao h?n,... ?? v??t qua m?i màn ch?i, b?n c?n hái ?? nh?ng ngôi sao trên tr?i ?? có th? ?i ??n ?ích và ??n bài ti?p. Game ??o sao Game có r?t nhi?u màn ch?i, m?i màn ch?i là m?t th? thách trí tu? ??y lý thú v?i nh?ng cung ???ng khác nhau, tr? ng?i khác nhau! V?i ?? h?a ??p và âm thanh vui nh?n, ch?c ch?n game ??o sao s? ?em l?i cho b?n nh?ng phút giây gi?i trí ??y thú v? nh?ng c?ng không kém ph?n th? thách này!

Thể loại: Bạn gái, Trí tuệ
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments