FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặt bom IT 5

N?u b?n ?ã yêu thích serie game ??t bom v?i các phiên b?n tr??c nh? game ??t bom IT 3game ??t bom IT 4ch?c ch?n b?n s? yêu thích phiên b?n Bom IT 5 này. ??t bom IT 5 Ch? ?? 1 ng??i ch?i:Dùng phím arrow ?? di chuy?n và Phím space ?? ??t bom.  Ch? ?? 2 ng??i ch?i: + Ng??i ch?i 1: Dùng phím W,A,S,D ?? di chuy?n và phím space ?? ??t bom. + Ng??i ch?i 2: Dùng phím arrow ?? di chuy?n và phím enter ?? ??t bom. ??t bom IT 5 Cùng chú rotbot d? th??ng và ??y ng? ngh?nh ?? b?t ??u các màn ?ánh bom ngh?t th? tiêu di?t k? thù ho?c ch?i v?i b?n bè mình. B?n có th? ch?n avatar yêu thích, ch? ?? thi ??u 1 hay 2 ng??i ch?i. B?n s? chinh chi?n các màn ch?i ??y thú v? khác nhau v?i các k? ??ch khác nhau. ?? chi?n th?ng trong game ??t bom siêu t?c IT 5 này, b?n c?n tranh th? nh?t các chi?n l?i ph?m nh? n??c t?ng l?c, lá ch?n, t?ng bom, t?ng m?ng, mìn hay áo tàng hình... V?i giao di?n c?c k? d? th??ng, ng? ngh?nh, ch?c ch?n game s? làm b?n th? giãn v?i nh?ng ti?ng c??i vui nh?n cùng b?n bè mình. Chúc b?n ch?i game ??t bom IT 5 t?c ?? ??t ???c k?t qu? th?t cao và v??t ???c qua t?t c? các màn ch?i. Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây Game ??t bom IT 5

Thể loại: Game vui, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments