FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đấu sĩ arcane

Vào m?t bu?i chi?u, c?u bé Arcane ?ang say s?a ng?i ng?m cha làm vi?c thì nh?n ???c gi?y báo trúng tuy?n vào H?c Vi?n ??u S? Hoàng Gia. Trong vai Arcane, b?n s? ph?i ???ng ??u v?i nhi?u khó kh?n th? thách, rèn luy?n và chi?n ??u trên con ???ng tr? thành m?t chi?n binh v? ??i b?o v? hoàng gia. ?i?u khi?n: Kích chu?t t?n công ??i ph??ng và l?a ch?n binh khí Ch?y sang trái, ph?i Nh?y lên Ng?i xu?ng, né tránh Ném phi tiêu - ??i áo giáp ??i cung và ki?m

Thể loại: Hành động, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments