FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đấu trường kungfu

H??ng d?n: dùng ?? di chuy?n qua l?i bay lên ng?i xu?ng altalt dùng ?? ?ánh tay. altalt dùng ?? ?á. N?u b?n ph?i h?p gi?a AX và các phím m?i tên s? xu?t hi?n tuy?t chiêu. Phím ZX ph?i h?p v?i các phím m?i tên s? xu?t hi?n tuy?t chiêu.
T?i trang R?ng ?en v? ?i?n tho?i

R?ng ?en

??n v?i game di ??ng ??nh cao này, b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng màn ?ánh ??m c?c ?ã v?i nhi?u nhân v?t...
( l??t t?i: 48545 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Hành động, Đối kháng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments