FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đế Chế Empire 2

V?i nh?ng ng??i ch?i yêu thích th? lo?i game chi?n tranh, dàn tr?n, game ?? ch? - Age of Empire h?n ?ã ?? l?i cho b?n m?t ?n t??ng c?c k? sâu s?c.
?? ch? - empire 2 là m?t phiên b?n thu nh? v?i ?? h?a và l?i ch?i không kém gì các game l?n, ??y ?n t??ng và ??y tính s? thi. Game s? ??a b?n ??n v?i m?t n?n v?n minh nguyên s?, n?i b?n s? xây d?ng lên m?t ?? ch? c?a riêng mình.
game ?? ch? empire 2 Nhi?m v? c?a ng??i ch?i trong game là hãy xây d?ng nh?ng nhà dân, nhà làm g?, khai thác ?á, khai thác qu?ng và sau ?ó là xây d?ng h? th?ng quân s?, xây d?ng thao tr??ng hu?n luy?n binh lính ?? ?? phòng nh?ng cu?c t?n công c?a các n??c láng gi?ng, hay là mang quân ?i xâm chi?m các n??c khác ?? có th? m? mang ???c lãnh th?.
ch?i game ?? ch? empire 2
hình ?nh game ?? ch? empire 2

Thể loại: Chiến lược, Game dàn trận, Game hay, Nổi bật
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments