FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đế Chế Hùng Mạnh

Nh?c ??n các game thu?c th? lo?i game dàn tr?n, ch?c ch?n các b?n yêu thích dòng game này ?ã bi?t nh?ng t?a game n?i ti?ng nh? game cu?c chi?n xuyên th? k?, Game ?? ch?..
?? Ch? Hùng M?nh s? ??a b?n v? th? gi?i c?a th?i trung c? trong vai m?t v? t??ng n?i ti?ng.
Nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng quân ??i ?? b?o v? thành và tiêu di?t thành c?a ??i ph??ng. ?? giành chi?n th?ng, b?n c?n l?a ch?n các ??i quân phù h?p ?? t?n d?ng s?c m?nh và ?u th? c?a t?ng quân, và t?ng b??c ?ánh chi?m thành trì c?a ??i ph??ng
game ?? ch? hùng m?nh
ch?i game ?? ch? hùng m?nh

Thể loại: Chiến lược, Game dàn trận
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments