FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đế chế tháp canh 2 – Tower Empire

?ây là phiên b?n 2 c?a game phòng th? pháo ?ài n?i ti?ng Tower Empire
V?i b?i c?nh chi?n tranh hi?n ??i, nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng m?t h? th?ng phòng th? v?ng ch?c b?ng các lo?i pháo th? và tháp canh
game chi?n tuy?n phòng th? 6
?? giành chi?n th?ng, b?n c?n khéo léo t?n d?ng ??a hình ?? s?p ??t h? th?ng phòng th? ?? không ch? tiêu di?t quân ??ch mà còn ch?n ???ng t?n công c?a chúng.
hình ?nh game chi?n tuy?n phòng th? 6          

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments