FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đế chế tháp canh – Tower Empire

Bên c?nh các game phòng th? ??nh cao nh? game Kingdom Rush, Tower Empire là m?t game chi?n l??c không kém ph?n h?p d?n v?i b?i c?nh chi?n tranh hi?n ??i. Game có 4 b?n ?? t??ng ?ng v?i 4 màn ch?i, nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng m?t h? th?ng phòng th? v?ng ch?c b?ng quân b? binh ho?c các lo?i pháo c? l?n, pháo laser, pháo ch?ng t?ng... ?? ch? tháp canh ?? giành chi?n th?ng, bên c?nh vi?c nâng c?p kho v? khí, vi?c quan tr?ng h?n c? là vi?c b?n khéo léo t?n d?ng ??a hình ?? s?p ??t các tháp canh và pháo th? ?? chúng phát huy tác d?ng cao nh?t, v?a tiêu di?t quân ??ch v?a ch?n ???ng hành quân c?a chúng. game ?? ch? thap canh

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments