FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đế Chế

???c t?o d?ng khá ?n t??ng  v?i ?? h?a ??n gi?n nh?ng v?n h?i ?? các y?u t? c?a th? lo?i game chi?n thu?t nh?: nhà dân, ch? búa, trao ??i hàng hóa, binh lính, pháo ?ài…. Game ?? Ch? s? ??a b?n tr? v? th?i trung c? tr? thành m?t v? vua lãnh ??o c? m?t ?? ch?, ?i?u binh khi?n t??ng ?? giành chi?n th?ng.
Game ?? Ch?
Khi xây d?ng quân ??i ?? m?nh, b?n có th? xâm chi?m nh?ng vùng ??t khác ?? m? r?ng lãnh th?.
Hình ?nh Game ?? Ch?

Thể loại: Chiến lược, Game dàn trận, Nổi bật
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments