FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Dẹp loạn thổ dân

Quân ??i Pháp ?ang g?p ph?i s? ch?ng tr? quy?t li?t c?a m?t b? t?c th? dân. H? ph?i trông c?y t?i m?t ?i?p viên th?c th?. B?n hãy nh?n nhi?m v? khó kh?n này và mau chóng hoàn thành nhi?m v? ?? ch?c t? b?n l?nh c?a mình. Ch? d?n: di chuy?n s? d?ng v? khí

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments